Farvel til kontantstøtta?

Torbjørn Røe Isaksen er ein av dei mest interessante politikarane i Høgre. Det er uklårt for meg om han står til venstre eller høgre i partiet, men han viser seg stadig å vere ein uavhengig type som har spennande tankar.

I det nye programforslaget Høgre presenterte i går, har han ei rekke dissensar. Eg merkar meg at han gjer framlegg om å avvikle kontantstøtta. Det som kanskje overraskar mest med den dissensen er at han er aleine om den.

For meg er det uforståeleg at Høgre framleis kan forsvare kontantstøtta. Partiet verkar å leve i den gamaldagse forestillinga at kunnskap er noko som høyrer skulen til og først blir aktuelt i seks-års alderen. Programforslaget illustrerer det ganske godt, ved at barnehage er plassert trygt under familiepolitikken medan skule er del av kunnskapskapittelet. I framlegget til alternativt statsbudsjett gjorde dei nyleg framlegg om å heve forreldrebetalinga, noko som vil føre til at mange barn som treng eit barnehagetilbod ikkje vil få det. Det er det motsette av å gje tilgang til kunnskap.

Om lag halvparten av grunnlaget for dei kunnskapane vi tileignar oss vert lagt før vi er fyllt seks år. Alle som har med små ungar å gjere veit at dei er som svampar etter kunnskap, og har eit stort potensiale for å lære. Språk og sosiale evner utviklar seg allereie frå 2-3 års alderen, og framover mot skulealder er lærelysta enorm. Ved skulestartalder kan ein lærar allereie merke stor skilnad på elevar ut frå kva stimulering og tilbod om utvikling dei har hatt før skulestart. Barndomen er særs avgjerande for seinare skulegong og kunnskapsutvikling.

Det er også godt dokumentert at barn som går i barnehage gjer det betre på skulen, til dømes i lesing. I ein ny forskingsrapport frå Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet kjem det fram at barn som går i barnehage ved alder 18 og 36 månedar har betre språk. Særleg er uslaga store for minoritetsspråklege barn og for barn med foreldre med låg utdanning.

Kontantstøttebruken i Noreg har gått kraftig ned dei siste åra, men for ei gruppe går den opp. Minoritetsspråklege. Mange barn går glipp av mykje læring og utvikling på grunn av kontantstøtta. Fleire vil gjere det om prisen på ein barnehageplass går opp. Framleis byrjar det barn på den norske skulen som ikkje kan eit ord norsk, eller som er særs lite vant til kontakt med andre ungar.

Eg meiner vi skal gjere det motsette av det Høgre vil. Vi må avvikle kontantstøtten og la maksprisen bli verande på 2330 kroner. Så bør vi gjere slik SVs programkomite seier i vårt nye framlegg til arbeidsprogram for 2009-2013; Innføre eit gratis, obligatorisk barnehagetilbod for alle 5-åringar og utvikle ordningar med gratis kjernetid for enno mindre born.

Alle ungar fortener den gode staren på livet og den gode førebuinga til skulen som eit barnehagetilbod er.

8 tanker på “Farvel til kontantstøtta?

 1. Jeg leste nettopp at barn som begynner tidlig i barnehage tidlig, fortere lærer språk. De samme barna sliter likevel mer på andre områder når de blir litt eldre.

  I en undersøkelse viser det seg at norske foreldre er svært skeptiske til at ettåringer skal begynne i barnehage. Halvparten av foreldrene mener ettåringer er for små til å sendes i barnehage. Altså sender mange sine barn i barnehagen uten å egentlig ville det.

  Å gi kontantstøtte er ikke å si nei til barnehage. Kontantstøtten er fra barnet er 1-3 år.

  Å si nei til kontantstøtte er i praksis å snikinnføre obligatorisk barnehage for barn helt ned til ett år. Når vi i tillegg hører forslag om heldagsskole, begynner vi å skjønne tegninga.

  Jeg regner med at jeg om noen år får barn. Er du tilstede på fødeavdelingen så du kan ta med deg barnet med en gang?

  Lik

 2. Tilbaketråkk: Ministerblogg! « skulebloggen

 3. At ein høgremann ønskjer å gje meir til dei som har mykje frå før, er ikkje så oppsiksvekkande. Då er det meir å undrast på at eit parti, som meiner å tale småkårsfolket si sak, ikkje unner ei heimeverande småbarnsmor like mykje finansiell støtte som ei høgt utdanna yrkeskvinne.

  Ottar Brox har fullstendig rett, kontantstøttereformen var verkeleg ein sosial reform som nådde dei som stod lågt på rangstigen. Men denne gruppa har ikkje så sterke talsmenn, så dei som vil ha pengane og arbeidskrafta deira får nok viljen sin til slutt.

  ***

  Eg ser at det vert bruka som argument at det er innvandrarkvinner som dreg av med kontantstøtta. Eg kunne sagt mykje om det argumentet. Men det er så snart å bli misforstått.

  Lik

 4. Når ein finles Høgre sitt utkast til program, så viser det seg at også Ine Marie Søreide Eriksen er med på denne dissensen, så Torbjørn Røe Isaksen står no ikkje heilt aleine med synspunktet sitt.

  Lik

 5. Jeg er SV-er, men absolutt for at småbarnsforeldre får beholde kontantstøtten! Jeg tror at barn under to-tre år som regel har det best hjemme, under små og oversiktlige forhold.

  Professor og barnepsykiater Trond H. Diseth holdt nylig et foredrag for allmenleger og sa blant annet dette:
  «- Flere og flere barn får i dag stressrelaterte lidelser. Vi regner med at minst ti prosent av norske barn har disse problemene. For meg er dette et symptom på en uheldig samfunnsutvikling der barna betaler prisen. Barn trenger trygge, stabile, oversiktlige og forutsigbare rammer for å utvikle sin kapasitet til å integrere alle inntrykkene rundt seg. I dag blir disse rammene stadig mer utfordret.
  Både barnehagen, skolen og SFO har blitt store, omskiftelige og uforutsigbare enheter med få voksne. Det er en illusjon at dagens samfunn setter barnas behov i sentrum, sa Diseth.
  – Barn trenger å ha et sted som kjennes trygt og forutsigbart, et sted hvor de føler de har oversikt og kontroll. Har de ikke det i virkeligheten, må vi hjelpe dem til å skape seg det, i det minste som et tankeprodukt, la han til.»

  Les mer her:
  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2008/11/14/avarer-mot-stress-blant-de/index.xml

  Lik

 6. Jeg har vært motstander av kontantstøtten og sterk tilhenger av full barnehagedekning. Min bekymring for barna består nå i kvaliteten på tilbudet i barnehagene, og grøsser når jeg leser hva prof. Diseth sier.
  I bydel Grünerløkka i Oslo behandles snarlig et budsjettforslag som strekker lovens bokstav, ansattes mestring og barns tålegrense til det ytterste. Bydelen nærmer seg full barnehagedekning, men det mangler fortsatt småbarnsplasser.

  Denne utfordringen foreslås møtt med at de aller minste barna defineres som egnet til å gå i storbarnavdeling 1 år tidligere enn med dagens praksis. For eksempel: Ole som er født 31.12.06 blir den 3. januar 2009 plutselig “3 år” og må greie seg mer eller mindre selv på dagtid. Språk har han kanskje ikke ennå, sove skal han midt på dagen og han trenger ei hand å holde i og et fang å sitte på. For ikke å snakke om alle bleiene…

  Med den nye definisjonen følger ingen flere voksne ansatte. Tvert i mot. Det kuttes i vikarutgifter og øvrig drift. Budsjett 2009 legger opp til et kutt på 6% på rammen, samtidig som man øker barneantallet. De allerede overfylte arealene tettes ytterligere. Alle barn vektes likt i forhold til bemanningskrav enten de er 2 eller 5 år. Slitasjen på personalet øker betydelig og sykefraværet vil sannsynligvis stige. Inneværende år har vi som foreldre fått beskjed om at vikarbudsjettet var tomt allerede tidlig i høst. Neste år skal man altså ha mindre penger, flere barn og forholdsvis færre ansatte. Vedtas forslaget, vil konsekvensene være uakseptable og muligens ulovlige. Barnehageloven fastslår vel et minimumskrav til bemanning, ikke sant? Ikke Vanlig bemanning eller Optimal bemanning men et minimum for å sikre forsvarlig pedagogisk nivå og trygghet for barna!
  I flg Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal barnet regnes som tre år hele året de fyller tre, og da ytes dobbelt statstilskudd per barn.

  I bydel Grünerløkka har de altså bestemt seg for å gi disse definisjonene et helt nytt innhold. Det foreslås at det skal tas inn 41 barn som er født i 2006 i sammensatte avdelinger uten kompensasjon overhodet, men som du ser med ennå skrinnere muligheter for å ta inn vikarer.
  Hva tenker du om dette, Bård Vegar? Morshjertet mitt gråter og den politiske delen av meg vakler! Dette må da være ulovlig? — i tillegg til å være uansvarlig og brutalt, mener jeg.

  Lik

 7. Tilbaketråkk: Bård Vegar Solhjell sin blogg » Blog Archive » kontantstøtte, barnehage og små barn

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s