Organdonasjon

VG.no har plukka opp SV sitt forslag om å innføre eit stille samtykke til organdonasjon, kombinert med eit nei-register der ein kan reservere seg. Eg og mange andre har diskutert dette offentleg før, til dømes i Dagbladet, Dagbladet, NRK og i VG. Det er ein viktig debatt.

Mange menneske kan få eit nytt og betre liv ved å få donert organ. Det er mange nyretransplantasjonar kvart år, og det er andre organ som lever, hjarte og lunger som også kan transplanterast. Vi gjennomfører mange transplantasjonar kvart år, og dei siste åra har Noreg hatt suksess med å få fleire organ. Samstundes veit vi at behovet er stort framover. Eg har ikkje tal for siste år, men i åra før det døydde om lag 30 personar årleg medan dei venta. Andre opplever stor fysisk smerte og usikkerheit medan dei ventar. Berre få personar har organ som faktisk kan brukast til ein transplantasjon.

SV foreslår å endre systemet for organdonasjon slik at det vert innført eit stille samtykke, med eit nei-register for dei som reserverer seg. Argumenta for er (les meir i linkane over)

1. Det vil redde liv, ved å gje fleire organ.

2. Eg meiner det er rett å legge til grunn at dei fleste av oss vil hjelpe andre med eit organ etter vår død dersom vi kan, ikkje som i dag då vi legg til grunn det motsette.

3. Eg meiner det er etisk feil å legge avgjerdsla om organdonasjon til pårørande, ofte i ein kritisk sorgsituasjon, etter at ein person er død. Det er i dag tilfelle for alle som ikkje eksplisitt har teke stilling for organdonasjon.

Nokre argumenterer som om vårt forslag skulle innebere at staten tek organa dine. Det er feil. Det er ein annan metode for at den enkelte skal avgjere spørsmålet om å donere organ for å hjelpe ein annan person.

Eg trur det store fleirtalet av oss har i oss ein sterk vilje til å hjelpe andre, også med eit organ etter vår død. Vi treng ein debatt om dette, slik at vi gradvis kan venne oss til at dette er naturleg, ikkje farleg for den enkelte. Kva meiner du?

26 tanker på “Organdonasjon

 1. Jeg er enig med deg i dette, og jeg er glad for at mitt kjære parti KrF kommer til å støtte dette. KrF har også kommet med forslag om at det bør innføres et organdonormerke på førerkortet til alle donorer.

  Slik det er idag er det mange som gir et passivt nei til å donere bort sine organer, og det er en dårlig ordning. Enten bør man sørge for at alle må svare ja eller nei, eller så må vi speilvende det slik at man aktivt må si nei om man ikke ønsker å donere bort.

  Lik

 2. Jeg er organ donor og mener det burde lages et regisker for de som vil være organdonor. Har du skrevet deg inn i registeret kan ikke pårørende ta beslutningen, den er din før du dør. Det kortet i lommeboka har er i dag bare ett ønske men i ett register har du bestemt det.
  Men det positive men en nei liste er helt klart at man får med alle som ikke gidder å ta stilling til det, dermed flere organger.

  Lik

 3. er du helt på tryne? man kan ikke bare ta organet til andre mennesker som dør uten av de selv vil de, hvor egoistisk går det ann å bli i staten her? herregud! syns faktisk dette er et dårlig forslag av regjeringen..

  Lik

 4. Er skeptisk til ALL statsstyrt tvang spesielt når forslaget kommer fra SV.
  Kommunistiske SV ønsker at staten skal eie alt, til og med liket ditt når du dør.

  SV er et ekstremt miniparti som egenlig ikke har noe på tinget å gjøre. Men de håper på å overleve til høsten og jakter nå på «Hjertesaker» som det ikke koster noe å oppfylle.

  Men det er ikke behov for noen politisk debatt om dette.
  For hele problemet hadde vært løst om fastlegene fikk i oppdrag å spørre sine pasienter om de ønsket å donnere organene sine ved død.

  Eller hvorfor ikke gjøre det enda enklere, man kunne f.eks lage en liten oblat med påtrykt Organdonor og person.nr.
  Oblaten kunne man enkelt sendt ut til alle innbyggere f.eks sammen med selvangivelsen. Så kunne de som ønsket å donere organene sine klistre oblaten på førerkortet eller annen legitimasjon.

  PS: Det er første gang SV er i regjering, please la det bli den siste.

  Klipp fra dagens VG:
  «Ifølge Solhjell var det en tilfeldighet at han først ble opptatt av donordebatten».
  Med andre ord, akkurat som det bruker å være med SV.

  Lik

 5. Det er jo strengt talt ikkje tvang. Dei berre antar at du vil din nestes beste… 😛

  Eg er heilt for det, så lenge det fins effektive midler for å kontrollere at det ikkje popper opp eit marked her, noke eg mistenker kjem til å skje ganske fort.

  Lik

 6. Okey.

  Vil du ikke være automatisk prinsipielt organ-donor?
  Da kan vi dessverre heller ikke automatisk og av prinsipielle grunner tilby deg et organ når du trenger det.
  Alt annet ville vel være SNYLTERI…?

  Og vips er det plutselig ballanse mellom tilbud og etterspørsel.
  Alternativ kan også organdonorene registrere seg under forutsetningen at organenen deres bare blir gitt til pasienter som har vært registrert i registeret som donor selv i minst 1 år.

  Harry, Nederland

  Lik

 7. Dette bør være et bra forslag. Det er altfor mange som ikke er klar over eller tenker på muligheten og liv kunne vært reddet. Min datter fikk en akutt hjertesykdom i fjor og en ny verden av omstendigheter åpnet seg. Rikshospitalet fikk raskt tak i et nytt hjerte, men har følelsen av at vi var heldige. Leser jo stadig om personer som dør i organkø, og dette kan bli aktuellt for mange. Rikshospitalet gjør en fantastisk jobb, og jeg er sikker på at en annen donorløsning kan være bra. Informasjon er jo vel og bra, men kan fort bli glemt og en mulighet kan gå tapt.

  Lik

 8. Ikke nok med at de rødgrønne flår oss mens vi er i live 8med skatter og avgifter)! Nå vil de pinadø ha innmaten på oss også!
  Nei, det får de ikke!

  Lik

 9. Jeg kan ikke fatte at noen skal være så opptatt av å eie liket sitt når en selv er nettopp det – et lik! De fleste har vel ikke så mye bruk for kroppen sin etter at de er døde.

  Jeg støtter ideen om et register – hvem veit om noen vil finne organdonorkortet mitt om jeg dør i skogen uten lommeboka på meg?

  Lik

 10. Jeg støtter fullt og helt dette forslaget. Det er fryktelig tøft både for de pårørende og for legene å måtte ta stilling til organdonasjon i en kritisk situasjon der noens kjære nylig har dødd eller kommer til å gjøre det. Stille samtykke er en fin måte å løse dette på. Jeg håper i hvert fall at det finnes hjelp å få den dagen en av mine kjære trenger det. Og er håpet ute, så vil jeg slippe å måtte svare på donasjonsspørsmål der og da fordi det alt er avklart at JA, det støtter vår familie.

  Lik

 11. Tilbaketråkk: Automatisk organdonasjon? Nei takk! - Den Ukentlige

 12. Bra forslag! Som kan redde mange menneskeliv samt redusere ventetiden for transplantasjon.
  En kortere ventetid på transplantat føre til mindre lidelser for donor og mindre kostnader for samfunnet i form at kortere behandlingsinnsatser samt minsket utbetalinger fra NAV.
  De etiske dilemmaene med «stille samtykke» kan illustreres med spørsmålet «Ville du tatt i mot et organ om du behøvde det for å overleve?»
  Lykke til på landsmøtet

  Lik

 13. For et forslag. Jeg synes du skulle gå foran med ett godt eksempel og donere dine egene organer mens du er i live. Det er mye mindre arbeid og mer kontrollerbart (les søl) hvis du er levende. Gjør gjerne dette snarest før valget, men da vil jeg se resultater, f.eks i form av glassøye. Du vil da få min respekt og stemme:-)

  Lik

 14. At jeg skal måtte samle på klistremerker, bære et metallskilt rundt halsen eller svare fastlegen på spørsmål om hvorvidt jeg vil hjelpe andre med skrotten min når den tid kommer, er håpløst komplisert. Kjør på. Mitt samtykke gis herved.

  Lik

 15. ja så kan vi jo starte eksport til resten av europa, når den forrige «månelandeingen» aldri kom seg av startrampa så må det jo prøves noe nytt!!!

  Nei la systemet som er i dag være, det fungerer. Eller man kan bruke pengene på forebyggende arbeid slik at vi ikke får den mengde pasienter som har bruk for organer, som vi har i dag.

  Det er ett market for organer, og ingen ting av underskrifter, lapper på id osv vil forebygge ett market for organtyveri f.eks gjennom eutanasi.

  Skjerpings SV

  Lik

 16. Hårreisende. Det er ikke alle som orker å ta tak i dette mens de lever, og mange dør brått og uventet.

  Jeg ble utsatt for overgrep gjennom hele barndommen, så man kan si at andre virkelig har nydt godt av kroppen min. I voksen alder er det et livslangt prosjekt å ta tilbake eiendomsretten til egen kropp. Når jeg er død, vil jeg ha kroppen min i fred!

  Lik

 17. Dette virker på meg som et litt lettvint forslag, som ikke tar tak i de underliggende problemene, nemlig at mange ikke er godt nok informert om hvor viktig organdonasjon er og at mange ikke ønsker å forholde seg til døden og hva som vil skje etterpå.

  (Slik sett likner saken på forbudet mot sexkjøp, hvor forbudet trådte i kraft før regjeringen var kommet i gang med å tenke på hvordan man så kan hjelpe de prostituerte.)

  Hva med å forsøke andre løsninger først? Sende ut infomateriell til alle nordmenn, med donorkort som man kan sende inn?

  En speilvending uten at man samtidig gir mer informasjon, kan lett føre til hendelser som kan føles som overgrep av de enkelte.

  Lik

 18. Er ikke på noen måte direkte uenig i forslaget, men man kunne kanskje gjort det litt mer «mykt». Skulle vært et register der alle var innmeldt i utgangspunktet, men der man kunne «avmelde» seg/reservere seg ENKELT.

  Synes at systemet som det er i dag er enormt tungvint for oss som ønsker å donere bort organene våre. Jeg har kort i lommeboka og har informert mine nærmeste pårørende, MEN vimsete meg går jo like ofte uten lommebok? Alternativt burde det i alle fall vært et JA-register, slik at jeg kunne meldt meg inn dit – og vært sikker på at ønsket mitt ble tatt hensyn til den dagen det evt skulle bli aktuelt.

  Lik

 19. @ Sigrid
  «Når jeg er død, vil jeg ha kroppen min i fred!»

  Da registerer du deg i registeret over personer som ikke vil donere. Gjør et bevisst valg på det istedenfor å klage over at «staten eier kroppen din».

  Lik

 20. Hei Bård Vegar

  Det er ein viktig debatt du reiser her. Vi kan alle vere samde om at målet er å få til fleire transplantasjonar. Men det er ikkje sikkert det er løysninga, i alle fall ikkje heile løysninga. Eg rår alle til å lese denne (http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=12380981) artikkelen i The Economist. Den viser at informasjon og effektivitet i sjukehusa kan vere vel så viktig som system. I oversynet over kor det er høge donasjonar er det ikkje noko klår samanheng mellom om det er automatisk ja eller automatisk nei i høve til tala.

  Lik

 21. Folk dør imens de venter på tilgjengelige organer. Selvfølgelig bør samfunnet ta i bruk de organene man kan for å redde liv. Så lenge de fleste som trenger en organdonasjon ønsker en donasjon, bør det være opp til de som ikke ønsker å bidra til å redde liv å gjøre de klart de prioriterer å holde liket sitt intakt som må klargjøre dette. Det som i alle fall er urimelig er at den avgjørelsen skal bli overlatt til fortvilte etterlatte, som kanskje ikke er i form til å ta en slik avgjørelse. De kan lett komme til å ta en avgjørelse de vil angre.

  Men om alt absolutt skal settes på spissen, får vi vurdere å innføre et system der aktivt samtykke må til for donasjon, men der bare de som har registrert seg selv tilgjengelig for donasjon kan motta organer, og at man selvsagt må ha registrert seg før man får behov for å bli tildelt et. Ikke at jeg tror det blir nødvendig. Jeg tror at de fleste vil se de fornuftige og medmenneskelige i organdonasjon, bare de får satt seg inn i problemstillingen. Såpass godt ønsker jeg å tro om de fleste.

  Lik

 22. Jeg synes SV sitt forslag er veldig spennende men det dukker opp noen dilemma som gjør meg usikker.

  I dag er det sånn at det er få som har skrevet donorkort og aktivt fortalt pårørende at de ønsker å donere organer og derfor har vi mennersker som sitter/ligger i kø. Mest sannsynlig vis er det mange som har tatt stilling men ikke tatt grep. Hvis man innfører stilletiende samtykke kan man kanskje se for seg at det er mange som IKKE ønsker å donere som er like treige til å fylle ut skjema som det er nå. forskjellen er at det er mye mer alvorlig å ta organer fra en som ikke ønsker det enn å ikke ta fra en som ønsker det.

  Vil stilletiende donasjon gjelde barn eller vil foreldre få muligheten til å si nei. Hvis barnet ditt dør vil man være i en situasjon hvor rasjonelle (i mangel på bedre ord) valg være vanskelig å ta. Enten vil man pr. deff måtte donere når ulykken er ute og foreldre ikke har tatt stilling i forkant, ellers vil donering av barneorganer forbli som i dag.

  Hva hvis pårørende til en stilletiende donor hevder at vedkommende ikke ønsker, med gode argumenter som religion/livssyn? Vil da pårørende få vetorett (som i dag) eller vil man trosse deres argumenter? Uansett setter man legen i et moralsk og etisk dilemma. man har lovens rett til å redde et menneske men man ødelegger kanskje livet til en pårørende.

  Så, når skal barn/unge voksne begynne å tenke på hva man vil med kroppen etter at man er død? Jeg tror at mye av grunnen til at for få mennesker fyller ut donorkort er at å gjøre seg opp en mening med det, innebærer å måtte gjøre noen vanskelige tanker om døden i seg selv. hvor kommer man, himmel, helvete, ingen steder, nirvana, hva skjer i dødsøyeblikket, gjør det vondt? når skjer det osv. det er uansett vanskelige tanker og kanskje litt hardt å «pålegge» ungdom.

  Når det var sagt mener jeg at den beste løsningen er at fastlegen spør «røyker du? drikker du? har du barn? har du fast følge? vil du tenke over om du vil donere? og så videre.

  Jeg heier på SV!

  Lik

 23. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s