10 tanker på “Partiprogram

 1. Arbeidsprogrammet må innehalde desse punkta om skulen:
  1. Overføring av forhandlingsretten tilbake til staten
  2. Øyremerking av tilskot til skuledrifta
  3. Krafttak for høgare lærarløn og betre arbeidstilhøve.
  Som det nå er, kan ikkje skulen konkurrere med næringslivet elles når det gjeld løn og arbeidstilhøve. Det er tvingande nødvendig å endre på dette. Om berre få år kjem skulen til å vere i krise på grunn av for få lærarar. (Viss då ikkje kommunane held fram med nedskjeringane i skulen). Noreg er avhengig av ein god skule. SV må gjere sitt for å få til den gode skulen. (- og ver så snill: Ikkje fleire utspel om mat og frukt o.l. når vi så sårt treng LÆRARAR i skulen!)

  Lik

 2. Vedtaket om å leggje ned alle privatskular er svært uheldig. Sjølv er eg styreleiar for ein montessoriskule i Holmedal i Sunnfjord som vi oppretta etter at kommunen la ned den offentlege skulen i bygda på grunn av dårleg økonomi (ikkje nedgang i elevtalet). Eg har brukt hundrevis av gratis dugnadstimar på styrearbeid ut i frå ein tanke om at vi treng skule i bygda for å halde ho levande. Eit anna moment er at borna i bygda får høve til å gå til skulen, noko som er både miljøvennleg og betre for helsa deira enn å køyre skulebuss. Det er jo heilt molbu at stadig fleire borna skal bli frakta i bil eller buss til skulen, og så skal dei drive meir fysisk aktivitet i skuletida. Eit tredje moment er fridomen til å drive alternativ pedagogiske retningar. Vedtaket i SV inneber at ein vil kvele all valfridom og sjølvstendige initiativ. Til og med Steinerskulen skal leggjast ned, dei mest idealistiske av alle! Eg reknar meg sjølv for å tilhøyre venstresida i SV, men eg er i tvil om eg kan fortsetje å stemme på eit parti som vil ta livet av noko eg har ofra så mykje for.

  Lik

 3. – Vi vil tilby pedagogiske alternativer innafor den offentlige skolen, så vi kan få offentlige steinerskoler og offentlige Montessori-skoler. Det betyr at foreldre slipper å betale skolepenger for å velge dette, sier Solhjell (sv.no). Det er høgst uklårt kva dette vedtaket vil innebere. Er det slik at SV vil gje montessoriskular og steinerskular større statstilskot og ta bort skulepengane, og at vi elles kan drive som før? Eller skal dei opprette eigne montessori- og steinerklassar innanfor den offentlege skulen? Det siste høyrest unekteleg vanskeleg ut å gjennomføre i praksis.

  Lik

 4. Jeg er helt enig med Gaute. Jeg ser også på meg selv som en på venstresiden i SV, men jeg synes ikke steinerskolen og motesorri skal legge ned. jeg synes det er uklart hva SV mener at de skal gjøre, om de vil kjøpe opp steiner og montesorri eller om de bare skal gi mer statsstøtte. Jeg synes Steiner og Montesorri det er viktige pedagogiske alternativer til norske elver. jeg har selv gått på steinerskolen.

  Lik

 5. Mr. Solhjell, har du virkelig tenkt å kutte ut Musikk & K&H som skolefag? Din forgjenger fjernet jo tilvalgsfag til fordel for språkfag for alle, som var en tabbe av dimensjoner. Anbefaling: La disse 2 faga bestå og innfør heller flere frie valgmuligheter for eleven i språk og andre kreative fag. Alle trenger ikke et ekstra språkfag, og alle trenger ikke et ekstra musikkfag. MEN alle trenger en egenerfaring som gjør at de kan oppdage nye sider ved seg selv.

  Lik

 6. Synes det er et respektløst forslag å prøve å stenge private skoler, bl a religiøse skoler. Har selv gått i offentlig skole hele veien og er godt fornøyd med det, men mener det er et klart overtramp at dere jobber mot de private skolene. Dette er et skoleslag der foreldre som er opptatt av å gi barna den beste skolegang blir hindret, dere må ærlig innrømme at den offentlige skolen har en lang vei å gå i å matche privatskolene på mange felt, så det kan ikke dreie seg om kvalitetssikring.
  Ser at det er stor undring til forslaget blant de andre partiene, vi får håpe dette forslaget blir revurdert.

  Lik

 7. Forslaget om å innføre kreativitet som fag virkar litt lite gjennomtenkt, men det har absolutt sine positive sider. Dette er eit godt høve til å innføre valfag i ungdomsskulen igjen. Eg hugsar sjølv kor stas det var med valfaga frå mi eiga skuletid, dette er ei glede som vi burde unne også dagens elevar. La kreativitetsfaget vere ei ramme, og gje så tilbod om mange ulike fag innanfor dette: musikk, dans, drama, teknikk, språk, design etc etc. Lærarane har heilt rett i at det ikkje finst nokon som kan undervise i alt dette, så her må det opprettast parallelle grupper med ulike lærarar. Så kan kreativiteten blomstre og elevane få følelsen av å ha tatt eit eige val, samtidig som dei kan velje bort fag der dei hatar.

  Lik

 8. Til Solhjell
  Du har helt rett i at kreativitet er en viktig egenskap som elever har stor nytte av å tilegne seg. Men jeg tror ikke opprettelsen av et kreativt fag er løsningen. Elever (og lærere) må lære seg å være kreative i alle sammenhenger, ikke bare i estetiske fag. Også naturfag, språkfag, samfunnsfag, matematikk, gymnastikk m.fl er fag der elever kan utvikle sin kreativitet. Elevene må få oppgaver i alle fag der de selv kan improvisere, eksperimentere, ta valg og sjanser, og dette må oppmuntres av lærerne. Etabler heller kreativitet som en av de grunleggende ferdighetene.

  Lik

 9. Hei.
  Først: Spennende med denne bloggen, og muligheten for menigmann til å følge med! Sist kommenterte jeg en av mine fordommer mot politikere. Det gjaldt fildelingssaken og tendensen til å skape unødig polarisering via politisk retorikk. Godt å lese at du tok innlegget på alvor. Det bekrefter bloggens funksjon i en demokratisk dialog. Denne gang må jeg få kommentere en annen fordom som jeg synes dere er snublende nær ved å «oppfylle» i talen til SV-landsmøtet. Den handler om faren for å la gode visjoner skjemmes av forhastede konklusjoner, der man unnlater å trekke inn en bred faglig ekspertise.

  I talen til landsmøtet argumenterer du svært godt for betydningen av kreativitet generelt i samfunnet. Jeg forstår deg dit hen at du ser på kreativitet som en grunnleggende og gjennomgripende kompetanse som samfunnet trenger i mange yrker, i mange situasjoner og dermed i mange skolefag. Derfor vil du gi kreativiteten bedre utviklingsvilkår i skolen. DET peker mot en god visjon!

  Likevel går ditt konkrete forslag ut på å plassere kreativitet til et eget fag. Jeg opplever det som en selvmotsigelse. Konsekvensen av din «visjon» (om jeg har oppfattet den riktig) bør jo være at kreativitet betraktes som en gjennomgripende kompetanse i alle skolefag.

  La meg trekke en parallell: Både matematikk og mat&helse inneholder oppøving av regneferdigheter. Da Kunnskapsløftet ble innført var det likevel ikke aktuelt å slå sammen disse fagene, for alle vet jo at begge inneholder mye mer enn regneferdigheter. Å regne ble derimot en av de fem grunnleggende ferdighetene som oppøves i ALLE fag, på det enkelte fags premisser. Det er et system for læring som skaper helhetlig kompetanse og som gir elevene likere mulighet for læring, på tross av ulike styrker og interesser. For meg som musikklærer er det en viktig erkjennelse at musikkfaget, i tillegg til å utvikle musikalsk, estetisk og kreativ kompetanse, også bidrar til å berede grunnen for utvikling av f.eks. lese- og regneferdigheter.

  På samme måte kan man si at kreativitet er en basiskompetanse som kan utvikles i alle fag, ikke bare i såkalte «kreative fag» – og i hvert fall ikke som et eget fag.

  Et annet moment som feilaktig kan brukes i argumentasjonen for å slå sammen kunstfagene, er tverrfaglighet. Dette har vært et vanskelig felt for kunstfagene i alle år. Skolen har alt for ofte forvekslet tverrfaglighet med det å sette flere fag ved siden av hverandre. Vi har grelle eksempler på at det medfører utvanning av kompetanse. Tverrfaglighet oppstår ikke av seg selv ved å riste fagene sammen, på bekostning av faglighet. Tvert i mot, for å oppnå tverrfaglighet må det være en viss faglighet å «tverre». Derfor er ideen om grunnleggende ferdigheter på fagenes egne premisser god, mens ideen om et eget kreativitetsfag ikke er det. Dette representerer to ulike systemer for å løse samme type utfordringer. Vi har en god løsning, og trenger ikke å supplere den med en dårlig.

  Min oppfordring er derfor å holde fast ved den gode visjonen om å gi kreativitet bedre utviklingsvilkår, men lete etter tiltak på et bredere grunnlag.
  – Hvordan kan kreativitet utvikles i alle fag – på det enkelte fags premisser?
  – Og hvordan kan man styrke kunstfagenes rolle som «motor» i denne utviklingen?

  (…og beklager om dette ble litt for langt – jeg skal være mer kortfattet en annen gang. Man blir jo så engasjert…)

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s