Privatskulevedtaket

Det omtalte vedtaket om privatskular i dag kan du lese om på nettsida vår. Eg er veldig opptatt av at ungar skal ha ein fellesarena uavhengig av bakgrunn. Det er det viktigaste vi kan gjere for å skape eit innkluderande samfunn. Eg er difor skeptisk til ei utvikling mot at langt fleire elevar går i religiøse privatskular. Vi har no eit privatskuleforlik som opnar for eit begrensa alternativ. Dette forliket ligg sjølvsagt fast.

Eg stemte imot vedtaket fordi det også omtalar pedagogiske alternativ. Mitt klåre inntrykk er at dei pedagogiske alternativa til den offentlege skulen, slik som Steinerskulen, har mykje for seg. Det kjem ikkje til å bli gjort nokre endringar på dette feltet, reglar og finansiering vil bestå slik regjeringa er samde om.

8 tanker på “Privatskulevedtaket

 1. Jeg er også opptatt av en god og inkluderende offentlig skole. Men jeg synes faktisk at behovet for et supplement til dagens offentlige skole stadig blir mer nødvendig. Jeg må innrømme at dere har fått gjort mye med skolen, men det har ikke vært å øke kvaliteten.

  Derimot har dere klart å skape et inntrykk av at vi trenger en livssynsnøytral skole, og det synes jeg er veldig trist. Hva er vel verdinøytralt?

  Når SV har gått til en så hard kamp mot kristne verdier i skolen, slik som å be bordbønn samt svekke kristendomsundervisningen, må dere forstå at vi er mange som ønsker et annet skoletilbud.

  Lik

 2. Eg er glad for å høyra at du røysta mot denne formuleringa, og for å få stadfesta frå høgaste hald at forslaget er eit luftslott som aldri, aldri vil sjå dagens lys. Om mange ikkje vil gå i ein alternativ skule, er det etter mitt syn berre eit teikn på at det offentlege skuletilbodet må bli meir mangfaldig og attraktivt. Å nekta folk alternativa, som landsmøtet gjekk inn for, er austtysk modell.

  Lik

 3. Dette var ei betryggjande presisering. Eg er einig i innstramminga mot religiøse skular, og at born skal ha ein fellesplattform i skulen uansett bakgrunn. På den andre sida syner openberrer vedtaket SV sitt dilemma i denne saka: vil partiet, som Runar skriv, gå for «austtysk modell» eller vil vi halde på eit liberalt system. Det lar seg ikkje nekte for at det var mange gode verdiar i det austtyske samfunnet, ikkje minst når det galdt likeverd. Dei laut likevel ofre noko, og det var fridom og kreativitet som ikkje passa inn i det offentlege systemet. Her meiner eg SV har eit stykke veg å gå, det er mange i partiet som er offentleg tilsette, og som manglar forståing for verdien av alternativ utanfor systemet. Vi treng større takhøgd rett og slett.

  Lik

 4. Gratulerer med et helt ubegripelig vedtak på årsmøtet.
  Som du sikker skjønner benyttet jeg meg av ironi for ikke å la meg lokke til å bruke uvettige trønderske ufinheter. Jeg reagerer sterkt på et så polariserinde vedtak som det dere har gjort i helga. I Norge i dag utgjør private skoler en minoritet og etter min mening et kjærkomment supplement til det offentlige. Jeg støtter dere på at den offentlige skolen må være best mulig slik at den kan fungere som sosial og kulturell utjevner i samfunnet, men dette må kunne gjøres på samme tid som de alternative skolene eksisterer? Jeg er lærer på KVT (Kristen vidergående Trøndelag) Vi er en anerkjent skole i Trondheim og jobben min består for en stor del å jobbe med de beste fotballtalentene i Trøndelag. KVT har dette fagtilbudet i nært samarbeid med RBK som ser verdien av vår fleksibilitet, vår profesjonalitet og vårt verdisyn! Dette er ett lite eksempel på at alternative skoler utgjør en forskjell, utvikler pedagogisk nyvinninger og betyr noe for mange enkeltmennesker i landet vårt. Du er herved invitert til å ta en titt på vårt arbeid!

  Ståle Bratseth
  Fotballtrener/lærer: KVT/RBK

  Lik

 5. SV får mye kjeft for dette vedtaket. Men faktisk så er SV langt mer liberale enn samtlige motstandere i denne saken !:))
  I enhver privatskole så ligger det innbakt et ønske og vilje til å påvirke unge hjerner i en gitt retning.Muslimer,kristne,katolikker eller en eller annen filosof…
  Dermed så kan man si at SV’s vedtak er på en måte en begrensing i retten til å drive skole, MEN den er samtidig et vern mot at elever skal tvinges/påvirkes inn i en retning/tro/kultur i altfor ung alder. SV’s vedtak sikrer intergrering mellom alle folkeslag og kulturer.Privatskoler er alt annet en sikkerhet for det samme, heller det motsatte vil sikkert mange si.

  Lik

 6. Jeg ble veldig skuffet over dette vedtaket. Det har gnagd meg i et døgn nå, og jeg må bare si fra. Jeg har selv hatt to barn på St. Sunniva skole i Oslo. En skole som har virket i 140 år, og som dere nå vil legge ned «hvis det ikke er i strid med menneskerettighetene». Det har vært en god skole, med elever fra all verdens land og kulturer, ikke typisk vestkant, men åpen, absolutt inkluderende og med respekt for andre livssyn enn det egne, noe som ikke er selvsagt alltid i vanlig skole.

  Jeg kan ikke fatte at det å gå inn for å legge ned livssynsskoler kan sies å være et ledd i kampen for et inkluderende samfunn, det blir da motsatt. Hva er det egentlig som ligger til grunn når du går inn for å legge ned livssynsskoler, mens Montessoriskoler og Steinerskoler skal få fortsette i offentlig regi? På meg virker det velmenende (?), dumt (!), mistenkeliggjørende og dogmatisk. Litt ekkelt egentlig.

  Lik

 7. Først: Det er ikke bare friskoler som presser en bestemt kultur på unge mennesker. Den offentlige skolen presser i aller høyeste grad barn og unge inn i et system der Staten sine verdier står sentralt. Skolen er barn og unges samfunn. Vi tilbringer hele dager der, så vi burde ha rett til å velge alternativer til det offentlige systemet.

  Skoleproblemet i Norge er ikke private livssynsskoler. Selv ikke de som driver rein business på noe så viktig som barns dannelse, som f.eks. Akademiet eller John Bauer-gymnasene, topper problemet med at enhetsskolen står overfor.

  Skolen i Norge drives etter gamle prinsipper som for lengst har gått ut på dato. Helt siden begynnelsen av 1900-tallet har vitenskaper som psykologi, pedagogikk og sosiologi lært oss mye om barn og oppvekst som dessverre ikke blir fulgt opp av det byråkratiske skolevesenet. Organisasjonen Forum Ny Skole (www.nyskole.org) skriver i alvor og med glimt i øyet: «Hvis legene hadde samme holdning til den medisinske vitenskapene som lærere har til pedagogikken, ville de fremdeles bruke grøtomslag mot betennelser.»

  Forum Ny Skoles egen friskole, Nyskolen i Oslo, driver pedagogikk som er i tråd med vitenskapen og ikke i tråd med lærernes vaner. La nå for all idealister som dette få slippe til i under den offentlige paraplyen, før dere stenger deres siste utvei for utprøving, nemlig privatskolene. Dere kan ikke nekte noen å velge verken religiøse eller alternativt pedagogiske privatskoler så lenge den offentlige skolen er et så elendig alternativ.

  Lik

 8. Til dere som er skuffa over SVs vedtak, eller syns det er uklart, så anbefaler jeg å lese min bloggpost om saken som oppsummerer det som har vært viktige grunnsteiner i SUs argumentasjon for vedtaket. Og kom gjerne med innspill, kommentarer, kjeft og ros!

  Mali, SU-leder

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s