Opne løysingar

Eg fekk i påska eit spørsmål om It’s Learning og publisering av dokument. Eg har sjekka litt, og legg ut svaret her fordi det kan ha interesse for fleire.

Regjeringa har vedtatt at all informasjon frå statlege nettsider skal vere tilgjengelege i dei opne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF (Open Office). Det vart vedtatt i desember. Denne standarden er ikkje eit pålegg til heile offentleg sektor, det gjeld staten. Eg har likevel grunn til å tru at dette bodet vil spreie seg til heile offentleg sektor, inkludert kommunal sektor. Ein god tommelfingerregel vil derfor vere at skulen brukar opne filformat allereie no og ikkje låser seg til MS Office. Staten eller kommunar/fylkeskommunar kan pr i dag ikkje pålegge skular å leggje ut dokument i opne filformat.

Eigarskap til kommunikasjon i læringsplattformar – som ofte vil handle om lærar-elev og heim-skule kommunikasjon – er ei gråsone. Vi har behov for å avklare dette betre. Det må vere ei framtidig oppgåve for oss.

7 tanker på “Opne løysingar

 1. Hjertelig takk for svar, som også er videresendt til BLUG-listen (e-postlisten til Bergen Linux User Group) der spørsmålet først dukket opp.

  Mye kan kanskje avklares ved at man ser at begrepet «offentlig» kan ha flere betydninger: «offentlig» i betydningne åpent for alle som i «det offentlige rom, og «offentlig» som i «det offentlige = stat, fylke og kommune». Det kan være greit å gå en runde med IT-avdelingen i Bergen kommune om dette, det er ikke sikkert at man der er oppdatert på den samfunnsvitenskapelige diskurs og kjenner til slike distinksjoner 😉

  Jeg tror videre at Tor Arne Pedersen som svarer på min egen blogg har rett i at kommunikasjonenen i et learning management system (LMS) som feks. It´s learning kan karakrakteriserer som «lukket», og følgelig ikke offentlig i den forstand som først er nevnt.

  Men samtidig er det jo slik at jeg, som lærer i den offentlige skole også er representant for «det offentlige», slik at når noen kommuniserer med meg i profesjonell sammenheng, så kommuniserer de med «det offentlige». Og da bør jeg, så langt det lar seg gjøre, følge de krav og forskrifter som kreves av ansatte i «det offentlige». Jeg forventer at IT-avdelingene som er tilknyttet min arbeidsplass bestreber seg på det samme.

  MEN: Det er dog verdt å merke seg at enkelte lærere ikke opplever Open Office som godt nok. Og selv om jeg er tilhenger av åpne standarder, filformat, programvare med fri og åpen kildekode, så er jeg også tilhenger av at elevene får læremidler av topp kvalitet. Programvaren MÅ fungere. Det er det første og ufravikelige bud.

  Samtidig må man være våken for at årsaken til at programvaren ikke fungerer kan være resultater av bevisst markedsstrategi fra leverandørens side, for å få forbrukerne til å oppgradere, eller kjøpe nytt.

  Å navigere i dette farvannet er ganske vanskelig. Men vesentlig er det å huske på at det offentlige (les: stat, fylke, kommune) tross alt er en viktig kunde/investor for aktører i dette feltet, og burde kunne stille krav til kvalitet både når det gjelder funksjonalitet og når det gjelder hvilke vilkår som skal gjelde for bruk og videreutvikling av produktene. Hittil virker det som om det er tilbyder og ikke de som etterspør som styrer løpet, både i privat og i offentlig sektor. Det er sikkert dumt for produsentene dersom dette endrer seg, men det er ikke sikkert at det skader forbrukerne om det blir litt mer konkurranse i dette markedet.

  Lik

 2. Og med en gang ser jeg at jeg nå har kommentert den første problemstillingen, nemlig den tilknyttet bruk av ulike typer programvareverktøy. Egentlig opplever jeg den som relativt enkel.

  Den andre problemstillingen, nemlig eierskap til kommunikasjon i læringsplattformer, oppleves som mye vanskeligere enn den første. Særlig dersom produsenter av læringsplattformer også ønsker å produsere innhold.

  Lik

 3. Den store utfordringen introdusert av It’s Learning og andre såkalte LMSer (learning management systems, spesielt innen universitets- og høgskolesektoren er at informasjon med stor nytteverdi for offentligheten, produsert av offentlig ansatte, ikke gjøres tilgjengelig. Som regel gjemmes nå det meste av undervisningsmateriell bak murer av passordbeskyttelse, noe som gjør at offentligheten ikke kan gjøre seg nytte av det. Hovedregelen synes at vi holder skjult så mye vi kan og gjør tilgjengelig bare det vi må.

  Dette handler ikke bare om åpne filformater, men om å stole så mye på at det som er godt nok for våre studenter og elever også har en høy nok kvalitet til at det kan publiseres for offentligheten. Det handler om fri tilgjengelighet til kunnskap, og det er på høy tid at staten pålegger offentlige utdanningsinstitusjoner å gjøre så mye som mulig av sine informasjonsressurser tilgjengelig for offentligheten. Open Access er ett av de viktigste begrepene i dagens utdanningspolitikk.

  Lik

 4. Pålegget for staten som Bård Vegar viser til kan leses her.

  Samtidig har regjeringen også sendt på høring et forslag til forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Offentlig sektor innebærer i denne sammenhengen også kommuner og fylkeskommuner.

  Veldig enig med deg om Open Access, Sverre. Dette er hva SV skriver i arbeidsprogrammet for 2009-2013:
  «SV er opptatt av at offentlig finansiert forskning er et offentlig gode, og derfor av at alle forskningsinstitusjoner har klare strategier for open-access publisering og populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater. For å øke tilliten til tildeling av forskningsmidler i Norge skal hovedregelen være at alle søknader som får tildeling av samfunnets forskningsmidler skal være offentlig tilgjengelig etter vedtak. Ønske om hemmelighold skal begrunnes særskilt.»

  Lik

 5. Det burde imidlertid ikke bare gjelde forskning, men også undervisningsmateriell. Hvorfor skal øvingsoppgaver og forelesningsnotater lagt ut i et LMS bare være tilgjengelige for studenter oppmeldt til et kurs ved en institusjon? De er produsert ved hjelp av fellesskapets ressurser og burde være tilgjengelige for å øke hele nasjonens(og i den grad de er på Engelsk, hele verdens) kompetanse.

  Lik

 6. Jeg er litt ambivalent til dette. Hvis vi legger ut planer og andre dokumenter i .pdf, kan de ikke redigeres uten at vi har Adobe versjon nr. ett eller annet som visstnok skal være ganske dyr. Jeg vil legge ut i et format som andre kan redigere og endre – jeg vil ha delingskultur!

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s