Streik i private barnehagar

I dag 19.mai går ei rekke private barnehagar ut i politisk streik. Dei vert stengt klokka 12.00. Det dreier seg i følge Private Barnehagers Landsforbund (der du også kan lese begrunnelsen med deira eigne ord) om ca 2000 barnehagar. Fleire store private aktørar er ikkje med på streiken, til dømes Kanvas.

Streiken er retta mot ot.prp 57 som inneheld framlegg om å overføre ansvaret for finansieringa av barnehagane til kommunane. I denne stortingsperioden har vi sluttført ein barnehagerevolusjon. 60.000 nye plassar så vi har full dekning, lågare pris, fleire førskulelærarar og lovfesta rett til plass. 12 mrd kroner meir til barnehagar! No skal vi etablere eit system for å styre og finansiere barnehagane varig.

Barnehagane er eit offentleg tenesteområde som skule eller eldreomsorg. Vi meiner at det er naturleg at kommunane også har det heilskaplege ansvaret for barnehagesektoren på linje med andre sektorar når vi har oppnådd full dekning. Det har lenge vore brei politisk semje om dette. Overføringa skal skje frå 2011, så det er god tid til å førebu den. Eg føler meg trygg på at kommunepolitikarane er like opptatt av å gje sine innbyggjarar eit godt barnehagetilbod som vi er det nasjonalt. Dei som ikkje bryr seg med det, må likevel. I lovforslaget har vi lagt føringar som vil sikre finansieringa til dei private barnehagane. Plikt til å finansiere eksisterande barnehagar, kvalitetsstandarar og lovfesta rett til barnehageplass sikrar dei private. I tillegg får kommunane alle pengane med på kjøpet.

Kritikken mot lovframlegget dreier seg vel så mykje om finansieringssystemet. Private barnehagar har 85-100% finansiering av dei kommunale, etter eit nokså komplekst system. Vi foreslår at kommunane får meir fridom til åå utforme systemet i sin kommune, men innan dei nemnde klåre rammene.

Det er no dokumentert at det er dårlegare lønns- og arbeidsvilkår i private barnehagar, noko som heng saman med dagens finansiering. Dette er alvorleg. Sjølv om private barnehagar har like god kvalitet som kommunale i dag, er det eit spørsmål som over tid kan undergrave kvaliteten. Det er uakseptabelt med så store skilnadar og dårlege vilkår for mange lågtløna. Det er eit pengespørsmål som må løysast i samband med budsjetta framover. Regjeringa arbeidar for like lønns- og arbeidsvilkår. Dersom slike skilnadar bit seg fast over tid, kan det gå ut over rekruttering og kvalitet. Dette spørsmålet må løysast uavhengig av kva finansieringssystem vi har.

17 tanker på “Streik i private barnehagar

 1. Tilbaketråkk: Sosialdemokraten.no » Barnehageaksjon på sviktende grunnlag?

 2. Er det ikkje ein aldri så liten irritasjon over at private selskap kan driva med overskudd som ligg bak denne proposisjonen? I det same «markedet» slit offentlege barnehagar med å få endane til å møtast pga tung organisering og upraktisk drift.

  Eg vonar du er klar over at dette kan vera det nådestøytet til lovnaden om full barnehagedekning. Eller er det allereie slik at den raudgrønne regjeringa førebur seg på eit valnederlag og freistar å lage så mykje rot som mogeleg for dei som skal ta over?

  Lik

 3. PBL burde antagelig skille mellom private foreldredrevne barnehager og store selskap som driver mange barnehager med formål om utbytte til eierne. Disse to driftsformene kan definitivt ikke sammenlignes.
  Når det gjelder kommunenes evne til å fordele penger fordi det er en lovpålagt rett til barnehage, må jeg si at jeg er skeptisk. Jeg bor selv i en av de fattigste kommunene i landet, og når man ser hvordan skolen lider under dårlig kommuneøkonomi, kan jeg ikke se hvorfor barnehagene skulle bli bedre behandlet. Vel, det gjenstår å se, men jeg er redd for at prosentandelen støtte 85/100 i forholdet private/kommunale barnehager ikke blir bedre om kommunen vår får overta. Og jeg tror ikke det er vrangvilje fra politikernes side, det er bare altfor mange store hull å putte pengene i.

  Lik

 4. Å bruker dårliger lønns vilkår som en unnskyldning å fjerne lovfestet likebehandling er veldig merkelig. Hvordan blir det bedre når en barnehage vet ikke hvor mye penger de kommer til å få fra år til år?

  Lik

 5. Det er ikke hvem som finasisere som er saken her, men likebehandling. Solhjell klarer helt å unngå dette spørsmålet i innlegget sitt. Det de private barnehagene ønsker er et forutsigbart og rettferdig rammeverk. Det blir for lettvint å bare overføre ansvar uten å legge klare retningslinjer. Lovforslaget fjerne det som før garanterte minst 85% av det kommunale barnehager får. Uten en slik garanti (helst 100%) er det vanskelig å drive private barnehager. Det må huskes at i enkelte områder står private barnehager for 70% av dekningen! Uten private barnehager hadde ikke regjeringen vært i nærhet av å nå sitt mål om 100% dekning!

  Lik

 6. Jeg er enig med Marit over her; tror heller ikke det vil handle om vrangvilje fra kommunenes side når det blir lite igjen til (de private) barnehagene, men det er mange hull å fylle når budsjettet skal gå i balanse. Det er altfor skummelt å tenke på hvilken faglighet det blir råd til å dekke opp når det blir opp til hver kommune å ha ansvar for sine barnehager. Alt for skummelt! Jeg forstår ikke hvordan en regjering som slår seg (litt for tydelig?) på brystet over å ha klart å dekke opp til 100 % barnehageplass tør å overlate «resten» til kommunene (les: tilfeldighetene).

  Lik

 7. Tilbaketråkk: Jeg støtter streiken i de private barnehagene! « Kari Anna Sandvik

 8. Alle barn bør likebehandles uavhengig av om de tilfeldigvis går i privat eller kommunal barnehage! Gi meg et eneste konkret argument mot dette Bård Vegard! Jeg har arbeidet i barnehage like lenge i begge sektorer siden 1988 som førskolelærer. Nå arbeider jeg i en foreldredrevet barnehage. Foreldrene har tatt et stort samfunnsansvar ved dette. Har ikke de krav på å bli verdsatt, og støttet? Hvis dem det gjennom å beholde lovparagrafen! Allerede i dag er det veldig uforutsigbart å sette opp ansvarlige budsjett. Vi får vedtaket om kommunale tilskudd midt i regnskapsåret, et drøyt halvår etter at budsjetttallene burde vært klare. Vi har hvert år de siste tre åra klaget til på vedtaket, og fått medhold pga blant annet for lite kompetanse i kommunen. Hvis du får viljen din, har vi ikke engang klageadgang! Hvordan kan du forsvare dette? Start i dag med å gjøre en innsats for alle barn i barnehager! Snakket om satsning på kvalitet blir meningsløs svada for oss som står på golvet og merker konsekvensene av mangelen på forutsigbarhet på kroppen – snu i dag! Med ønske om å kunne arbeide i privat barnehage til jeg blir pensjonist; Trond Røkke.

  Lik

 9. Den einaste grunnen til å overføre ansvaret til kommunane er at desse då kan gi mindre pengar til barnehagane.

  Lik

 10. Tilbaketråkk: 2000 stengte barnehager | Frank Eivinds verden

 11. «Private barnehagar har 85-100% finansiering av dei kommunale, etter eit nokså komplekst system.»

  Dette er kjernen av problemet, Solhjell. Jeg sitter i styret for en barnehage og hvert år kan vi ikke forstå hvordan kommunen beregner tilskuddet. Hvis kommunen nå skal kunne bruke mer skjønn men fremdeles være like hemmelighetsfull, får vi store vansker med å planlegge økonomien for 1-2 år, slik vi ønsker. Hvordan kan vi få innsyn i kommunens tenkemåte?

  Lik

 12. Jeg undres på hvordan kommunene etter 2011 kan stå fram og skryte av full barnehagedekning om de private barnehagene ikke ser seg økonomisk lengre istand til å drive videre.
  Med vanskeligere økonomi må mange stenge. Vi sliter allerede med å økonomien. Husk at vi private som kommunale er pålagt de samme regler og krav om bemanning, sikkerhet, pedagogisk drift osv. som kommunale. Vi får søkere i alle samfunnslag og med samme ulike behov som kommunale barnehager. askal vi ikke lengre som en selvfølge få overført alle statsmidler til drift, forde kommunesluket tok deler av det, vil vi ikke lengre ha livsgrunnlag for drift.
  Bård Vegar Solhjell VÅKN OPP OG SE HVA SOM VIL BLI FØLGENE av en av gjørelse som gir kommunene råderett over overføringen av statsmidlene.
  Mvh. Mette Irene Tøfte -eier, styrer og pedagogisk leder i Bergseng Bondegårds-barnehage, 2-avdellings privat barnehage i Gran kommune

  Lik

 13. Hva vil denne lovendringen betyr for samiske barnehager? Mange samiske barnehager er etablerte som private barnehager, fordi de offentlig ikke har prioritert å gi et tilbud til samiske barn. I noen tilfeller har kommunene etterhvert tatt over driften. Snart er retten til barnehageplass lovfestet, men samiske barn har fortsatt ingen rett til et samiskspråklig tilbud. Vil denne lovendringen kunne føre til at kommuner kan blokkere for etablering av en ny samisk privat barnehage – fordi de på papiret har full barnehagedekning – på norsk? Dette er ikke mistillit til lokalpolitikerne, men en erkjennelse av at kommuneøkonomien ofte setter bergensinger for viljen til å yte et godt tilbud til foreldre og barn som ikke utgjør den store kjøttvekta stemmemessig.

  Lik

 14. Jeg ser til min store glede at den rødgrønne regjeringen i dag har besluttet å likestille alle private barnehager med de kommunale. Jeg er glad på vegne av alle barn som går i privat barnehager og på vegne av de ansatte der som nå vil få samme lønns- og arbeidsvilkår som sine kollegaer i det offentlige.
  I tillegg vil jeg sende en hilsen til alle engasjerte foreldre som sitter i styrene i de foreldredrevne barnehagene rundt om i landet. Håper dette gir bedre forutsigbarhet i inntektene fremover og mulighet for å planlegge drift for lengre perioder. Stå på!

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s