Soria Moria 2 revisited

Overveldande respons på SM2 bloggposten. Noko kjent, noko nytt og noko eg heilt hadde gløymd. Hald fram med å skrive inn ting, eg les alt og tek det med me som innspel, råd og framlegg. I tillegg; nytt høvet til å «røyste» på saker ved å bruke tommelfunksjonen.

9 tanker på “Soria Moria 2 revisited

 1. Music Training Linked To Enhanced Verbal Skills
  Musicians use all of their senses to practice and perform a musical piece. They watch other musicians, read lips, and feel, hear and perform music, thus, engaging multi-sensory skills. As it turns out, the brain's alteration from the multi-sensory process of music training enhances the same communication skills needed for speaking and reading, the study concludes. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/0709

  Lik

 2. SV sin store seier forrige periode, slik jeg ser det, var det store barnehageløftet.

  For meg vil det nå være naturlig at SV nå fokuserer på et skikkelig løft i skolen.
  Større lærertetthet, og muligens skolemat.

  Videre vil det være viktig med sosial boligutbygging, og da særlig rettet mot studenter. Dersom en får på plass et betydelig antall enkle boliger rettet mot studenter sentralt i våre største byer vil dette vesentlig øke studenters skrale økonomi.
  Videre vil det lette trykket på de stadig voksende boligprisene, og dette vil føre til at lavtlønnende og eneboende vil få en lettere inngang til boligmarkedet.

  Med andre ord god sosial politikk!

  Lik

 3. Sats på symjehallar – for opplæring, mosjon og førebygging.

  Bassengsaka er eit godt døme på at det kommunepolitikarar har ansvar for, må rikspolitikarar anten gå inn med øyremerkte tilskot til, eller slutta å gje løfte om. Dei burde ha mange grunnar til å få dette til, om så med opplæringslova i hand:

  Eg meiner det er eit brot på opplæringslova når ungar ikkje får det læreplanen pålegg av opplæring i symjing. Det som står der er for lite som det er. Sjølv var eg av dei heldige som fekk ein time symjing i veka frå 2.-klasse.

  Gløymer førebyggings- og folkehelseperspektivet
  Som oftast er det kravet om opplæring i skulen det vert peika på når ein snakkar om stengde basseng. Men dette handlar òg om å tilby folk høve til mosjonsaktivitet på alle nivå. Dei aller fleste har glede av aktivitet i vatn, òg dei som knapt kan røra på seg. Symjetrening er god førebygging til dømes mot stive skuldrar som følgje av pc-arbeid o.l. Kva med eldreomsorgen, som jo er favorittemaet til mange politikarar i kvar valkamp? Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet burde gå lag om å få på plass eit godt bassengtilbod over heile landet.
  (Origo, 9. sept. http://bit.ly/4dmIEf )

  Sjå også Aftenposten i dag, s. 5 i kulturseksjonen, innlegg av tidlegare symjepresident Arthur S. Knudsen.

  Beste helsing
  Berit

  Lik

 4. Asyl- og flyktningepolitikken. Eg blir uvel av å sjå kor prinsipplause Arbeidarpartiet er vortne på dette feltet. Me må få på plass nokre minstestandardar, ja ein kunne nestan seia folkeskikk, i behandlinga av folk som flyktar frå krig og undertrykkjing.

  Lik

 5. Ja!
  Skill olje og energi fra hverandre, slik at dept for energi kan fokusere på grønn utvikling uten å feste ved oljen. Følg opp med kraftig satsning på grønn kompetanse, dvs. et skikkelig løft på høyere utdanning.

  Lykke til!

  Lik

 6. SV burde vera det partiet som satsar stort på framandspråk.

  (I dag er det forresten den europeiske språkdagen i regi av Europarådet. Trist at ingen av departementa ser ut til å bry seg om det, i alle fall ikkje når ein ser på nettsidene deira.)

  Lik

 7. 1) Kollektivtrafikk, dobbeltspor på østlandet
  2) Nei til markedstyring av offentlig sektor
  3) Ingen privatisering
  4) Satsing på fornybar energi
  5) Nei til oljeboring i LoVe

  Lik

 8. Tilbaketråkk: Video: House rejects proposed constitutional amendment | All Inclusive Resorts

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s