SM2 på eit døgns avstand

No har vi lagt fram Soria Moria 2, og du kan sjølv ta stilling til kva du likar og ikkje likar i dokumentet.

Min analyse er om lag slik: Soria Moria1 var Europas mest radikale regjeringsplattform. Det var stor endringskraft og mykje entusiasme frå valkampen, og etter å ha lagt fram erklæringa var alle vinnarar på alt. Det er tøft å følge opp det, med mindre trykk på endring og mindre økonomisk handlingsrom.

I byrjinga av prosessen var eg redd dette skulle bli «stille i båten». Med dokumentet litt på avstand, og ei grov gjennomlesing av det meste, må eg seie at det vart det ikkje. Det er heller «videre til venstre».

Grovt sett er SM2 eit skritt til venstre på miljø, utanrikspolitikk og likestilling, same retning på dei fleste velferdsfelt og ei innstramming av asylpolitikken.

Eg skal ikkje bruke mykje tid på asyl, anna enn å seie at eg meiner mange overdriv dette. Dei fleste punkta som ligg er allereie vedtatt, så er det nokre innstrammingar. Det er ikkje FrP-politikk, det er AP-politikk. Som valet gav større styrke. NOAS har nokså edruelege kommentarar.

To-tre andre ting syns eg er verdt å merke seg. Utanrikspolitikken markerer enno ein sving mot venstre. Eg har høyrd enkelte seiet at i utanrikspolitikken, der har ikkje SV innverknad. Eg meiner SV har hatt særleg stor innverknad der, og det held fram med dette dokumentet. Det er eit program for avskaffing av atomvåpen, betre kontroll med våpensal, gjeldsslette, styrka utviklingspolitikk og ei klår norsk stemme internasjonalt.

Når det gjeld likelønn set vi i gang prosessen som kan ende med ein likelønspott og eit stort likelønnsløft. Vi gjev eit klårt signal om at vi vil bidra, og ber partane i arbeidslivet avklåre kva grupper som skal omfattast og og korlesi dei vil sikre mekanismar for å gjere det varig. Denne strategien har vi skissert før, og det er berre slik vi kan få til eit løft. Inga regjering kan dele ut ekstra pengar utan forpliktande avtalar om kven som skal få dei og korleis dei skal sikre likelønn. Ellers får vi ikkje eit likelønnsløft, men eit udefinert lønnsløft. Organisasjonane er delte. NTL er positive, Utdanningsforbundet betinga positive og Sjukepleiarforbundet negative.

I itllegg til dette er eg godt nøgd med delen om utdanning. Eg syns den har ein klårare kunnskap- og mestringsprofil denne gongen, og klårare proritering av kva som er viktig. Det er framleis stasting på læraren i sentrum, med kompetansehveing og lovfesta norm for nok lærarar, men også SFO-reform og meir praksis.  Eg meiner også at mijlø og klima gjennomsyrar dokumentet langt betre enn sist.

Eg har hatt sjansen til å følge mediebiletet både på nett og TV i kveld. Her er hovudtemaet asylinnstrammingar, med meir vekt på «SVs tap» enn på innhaldet i saka. I det heile tatt, SV som taper er eit eit standhaftig gjennomgangstema i norsk politikk. «Bilde av et SV som bare taper er så sterkt at virkeligheten sliter med å trenge gjennom medias filter» skriv Andreas Halse i denne bloggposten. Dei som analyserer med litt senka skuldre har lett for å finne spor av SV sine 6.2%. Etter å ha sett SV i kveld kan ein verkeleg lure på kva som gjer nett denne mediedramaturgien så sterk?

38 tanker på “SM2 på eit døgns avstand

 1. Jeg må si jeg er skuffet over at forskning ikke er høyere prioritet. Forskning burde stå langt høyere på prioriteringslista – der ligger løsningen på hva vi skal leve av etter oljen.

  Lik

 2. Hei Bård Vegar!

  Hva skjedde med 11 mnd studiestøtte? Forhandlet dere bort politikk alle tre partiene var enige om og har lovet alle landets studenter gjennom valgkampen?

  Jeg må si at dette var overraskende, og et helt hårreisende løftebrudd.

  Lik

 3. Eg slenger meg òg på spørsmålet om 11 månader studiestønad. Eg trudde verkeleg at dette var noko de ville jobbe med no, de var trass alt einige, og for oss som er studentar har det mykje å sei.

  Sjølv er eg SVar, og har heile vegen sagt at 11 månader studiestønad er så godt som garantert med raudgrøn regjering.

  Korleis kan de forvente at studentar skal stemme viss vi berre blir lagt vekk når det faktisk kjem til saka? Så vidt eg veit har studentane mykje å sei for antal røyster til SV.

  Lik

 4. Hva skjedde med 11 mnd studiestøtte? Alle de tre partiene programfesta det, og har lovt hele landets studenter det i valgkampen. Hvorfor er ikke dette med i Soria Moria 2??

  Lik

 5. De tok dissens i den viktigaste saka, nemleg Datalagringsdirektivet. Politistaten og minka personvern kan no kanskje avvergast. Godt jobba!

  Lik

 6. Ja, hva skjedde egentlig med den siste måneden med studiestøtte dere lovte oss studentene? Flere studenter jeg kjenner stemte faktisk rødgrønt bl.a. pga. den saken..

  Lik

 7. Hva skjedde med 11måneders studiestøtte?
  Alle tre partiene har programfestet det, og lånekassa sier det er mulig. Hvordan kan dere da forsvare at det ikke er med i Soria Moria 2?
  Jeg har prøvd med innsatsvilje og forstå det, men jeg tror nesten jeg trenger ei forklaring her. Glemte dere det? Eller er dere bare ikke villige til å gjennomføre det lengre? Jeg er skuffet.

  Lik

 8. Jeg savner dypt 11 måneders studiestøtte. Hvor ble det av i forhandlingene? Studiestøtte er ikke en utgift, men en investering i de personene som skal drive landet fremover de neste tiårene! Jeg vil gjerne ha svar på dette. Mine medstudenter rystes av skuffelse.

  Lik

 9. Hvor er 11 måneders studiestøtte? Hva i all verden skjedde? Hvordan kan det falle ut da det var noe alle var enige om? Høgere utdanning og muligheten til denne er en investering i fremtiden ingen utgift!

  Lik

 10. Jeg stemte ikke rødgrønt, delvis fordi jeg ikke trodde et halvt sekund på at dere faktisk kom til å gi studenter 12 mnd studiestøtte. Nå ler jeg hånlig av mine studentpolitikervenner som faktisk trodde at dere i SV er til å stole på 😀

  (jeg stemte SV sist, men når Kristin blir sittende etter løftebruddene sine om barnehagedekning, så, ja, heh.)

  Lik

 11. Vi studenter skjønner rett og slett ikke hvordan alle de tre regjeringspartiene har utelatt noe som alle de tre regjeringspartiene var enige om: nemlig 11 måneders studiestøtte! Studentenes hjerter er tunge i dag, ettersom vi trodde det store behovet for
  en måned ekstra med studiestøtte var godt forstått av politikerne.

  Var løftet så lett å bryte?

  Lik

 12. Tilbaketråkk: Politi på tredemølle

 13. Vi stemte i Stortingsvalget på partienes program for den kommende storingsperioden. Når dere alle sier at elleve måneders studiestøtte var noe dere var for, og dette til og med ser ut til å gå gjennom Stortinget som et bredt forlik (alle de andre har det jo også i programmet) er det et tydelig svik fra dere at dette ikke kommer.

  I forrige periode innfridde dere ikke på studentboligbygging før siste år av perioden, og nå har dere ikke en gang satt målet om studiestøtte som noe dere vil innfri i løpet av perioden.

  Lik

 14. Tilbaketråkk: Mot til å ikke klappe « Edvardsen

 15. Hva skjedde med løftene om 11 måneder studiestøtte??

  Var dette bare et løfte for å sanke stemmer blandt studentene.
  Et løfte som ingen hadde tenkt å holde og dermed holde studente og andre velgere for narr.

  Lik

 16. Som mange andre sier her er det som opprører meg at dere til tross for enighet i forkant av regjeringsforhandlingene ikke forplikter dere på 11. måneders studiestøtte. Det er utrulig beklagelig, og jeg tror det sitter mange studenter rundt om i Norge som føler at de ikke har blitt hørt!

  Lik

 17. Synes du gjør en god analyse, tror flere etter hvert vil innse at SM2 ikke ble noen dårlig deal for SV, valgresultatet tatt i betrakning.

  Tror mange er skuffet over at det meste er vagt formulert i SM2. Det betyr på den andre siden at det finnes noe positivt å hente når disse vage formuleringene skal omsettes i konkrete tiltak og handling. For det forutsetter jeg at det gjør.

  Mange, meg inkludert, er skeptisk til om det kommer til å bli noe konkret av likelønnssatsingen. Dere har i praksis gått langt i å gi LO og NHO vetorett på hele saken.

  Men jeg minner om at regjeringen har et direkte arbeidsgiveransvar i Staten, at det er rødgrønt flertall i KS, og at Spekter er arbeidgiverorganisasjon for offentlig eide foretak. Det bør vel bety at det er mulig for regjeringspartiene å utøve (eller i de minste påvirke) arbeidsgiverpolitikken i alle disse tariffområdene. Så det er jo mulig at sykepleierne blir positivt overrasket i tariffoppgjøret i 2010.

  Lik

 18. Tilbaketråkk: Twitter Trackbacks for Bård Vegar Solhjell sin blogg » Blog Archive » SM2 på eit døgns avstand [bardvegar.no] on Topsy.com

 19. Hva skjedde med 11 mnd studiestøtte? Skulle ikke du omtrent stå som personlig garantist for at det ble videreført i Soria Moria II?

  Lik

 20. Jeg savner sårt løftet dere gav meg om en 11. måned med studiefinansiering. Når alle tre partiene har det i partiprogrammet syns jeg det er rart at dere har droppet det i regjeringserklæringen. Trodde kanskje jeg slapp å slite med husleia i juli om et år eller tre.

  Lik

 21. Hvor blei det av 11 måneders studiefinansiering?? Det er hårreisende at selvom alle partiene i den gjenvalgte regjeringen programfestet 11 måneders studiefinansiering, ser det ut til at dette har blitt forhandlet bort i regjeringserklæringen. Som student er jeg skuffet! Jeg gruer meg også til å måtte jobbe midt oppi eksamen for i det hele tatt å ha tak over hodet til sommeren! Hva er begrunnelsen for nedprioriteringen?

  Lik

 22. Lurer på hvor den 11. måneden med studiefinansiering ble av? Virket som om alle tre partiene, med rette spør du meg, mente dette var en god ide, men så var det plutselig borte. Hva skjedde egentlig her?

  Lik

 23. Hva har skjedd med 11 måneders studiestøtte? Jeg kan ikke forstå hvordan du kan være godt fornøyd med utdanningsdelen av Soria Moria II når dere bryter tvert med dette løftet. Det er rett og slett hårreisende og uholdtbart!

  Resultatene av forskning på miljø og klima kunne blitt vår fremtidige inntekstkilde og man skulle tro at en regjering som tar ett større skritt til venstre ville satse mer på dette.

  For studenter og akademikere er Soria Moria II en stor skuffelse!

  Lik

 24. Takk for grove løftebrudd! Det gir en virkelig trua på at politikerne tar vare på velgerne sine.. Hva skjedde med 11 måneders studiestøtte???

  Lik

 25. Det var då fælt så mykje mas det var om denne studiestøtta. Eg er student sjølv, så det hadde sjølvsagt vore fint med litt meir lån og stipend. Men det er nok helst ein gjeng studentpolitikarar som har vore innom og furta her. Eg kan iallefall ikkje minnast å ha høyrt noko som helst om denne saka, korkje i valkampen eller elles.

  Fornuftig med innstramming i innvandringspolitikken. SV skal ha ros for å ikkje ha hindra det. Eg røysta ikkje SV for å få borgarleg liberalisme. Så får heller Venstre- og KrF-folk syte over dette. Dei avslører berre kor fjern dei er frå folk flest, pluss den store splittinga på den borgarleg sida.

  Lik

 26. Hei Bård Vegar
  Nå har jeg lastet ned og skrevet ut SM2 – men det er tung lesing, og jeg blir ikke fylt med entusiasme. Samtidig så er det jo slik at vi fikk 6,2% – en kraftig tilbakegang, og det begrenser jo våre muligheter. Som jeg skrev i lokalavisa – det er bare AP som tjener på SVs deltakelse i regjeringa – SV taper – i alle fall når det gjelder oppslutning.

  Det som bekymrer meg mest er det taper-stempelet som klines på SV. Sist gang i "Nytt på nytt". Du verden så morro de hadde på SVs bekostning. Jeg tror ikke det er noen lett vei ut av dette – det jeg håper på er at de ministrene vi får er sterke og klare. At de gjennom sine handlinger kan bygge opp tillit til SV. Jeg ønsker deg lykke til med den jobben Bård Vegar – og håper du fortsetter som kunnskapsminister.

  Lik

 27. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s