Svar om budsjett

Det ligg diverse spørsmål i kommentarfelte om budsjettet.

Hans Karpe poengterer at heilt rett at «all» forsking tyder på at lærarane er det viktigaste for elevane i skulen. Han er så skuffa over det han kallar manglande satsing på det. Det siste er eg heilt usamd med han i. Vi står midt i ei storstilt lærarsatsing i norsk skule.

Vi skal innføre ei ny lærarutdanning i 2010, med meir spesialisering og større vekt på pedagogikk. Det ligg 100 millionar kroner til å forbetre den i budsjettet.

Det skal frå neste år vere på plass ei ordning mentor/rettleiar for alle nytilsette lærarar i skulen. Vi har inngått ein avtale med KS om det, og det ligg pengar i budsjettet.

I år har vi sett i verk ei varig ordning for etter- og vidareutdanning i skulen. Vi brukar 400 millionar kroner i år, det same neste år; det gjev rom for om lag 2000 lærarar på vidareutdanning i året. Problemet her er ikkje for lite pengar, men at mange kommunar ikkje har prioritert sin del, at skular vegrar seg for å sende folk på EVU når dei manglar vikarar. Vi har ikkje fått fylt opp alle studieplassane, difor må vi forbetre EVU-satsinga før vi løyver meir til den.

For å gje rom for meir EVU må vi rekruttere fleire lærarar. Difor vidarefører vi den sterke satsinga på rekruttering gjennom GNIST-kampanjen, avskrivingsordningar for studielån og alternative vegar inn i skulen som lektor2-ordninga. Sidan det trengs fleire lærarar ligg det og inne over 600 millionar kroner til fleire lærarar i norsk og matte i 1.-4. klasse.

I tillegg til dette vil eg nemne at eg for få dagar sidan opna den nye norske rektorutdanninga, som er eit tilbod til alle nytilsette rektorarar i skulen. Om nokre månedar kjem tidsbrukutvalet med si innstilling. Då skal vi arbeide med korleis lærarane si tid kan frigjerast til elevane, og i mindre grad bli brukt til byråkrati.

Eg meiner dette er ei sterk lærarsatsing. Den må ikkje bli eit eingongsløft, men eit varig løft for skulen.

Så fekk eg spørsmål om den nye undervisningstimen er øremerka. Svart er at den blir lovfesta. Så går kommunane overført pengar som dei må bruke til å innføre den.

2 tanker på “Svar om budsjett

  1. Bra med videreføring av midler til kompetanseheving for lærere, og fortsatt bevilgning til gratis læremidler i vgs.

    Men synes ikke det som blir satset for å få flere til å fullføre og bestå vgs virker særlig imponerende. Mange av de 58 mill. mot frafall går til å forbedre ungdomsskolen – viktig nok, men vil ikke kunne ha annet enn svært langsiktig effekt, og tidligst gjøre utslag etter 2013.

    Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s