Makt bak kravene

Eg har kronikk om Israel/Palestina-konflikten i dagens VG papir. Eg finn den ikkje på nett, men ein noko lenger versjon av den same kjem her:

Makt bak kravene

Av Bård Vegar Solhjell, nestleder SV

Det må settes makt bak kravene overfor Israel. Norge må ta en lederrolle internasjonalt for dette.

”Palestine is desolate and unlovely” skrev Mark Twain i 1867. Man kan forstå han. Selv om Jordandalen og slettene ved Middelhavet er frodige, er dalene og høydedragene vi kaller Galilea, Samaria og Judea karrige og ugjestmilde. Her bor store deler av den israelske og palestinske befolkningen i byer som Jerusalem, Betlehem, Hebron, Ramallah og Nazareth – i dag også i ulovlige bosetninger. Det er dette lille området som er kjernen i konflikten mellom israelere og palestinere.

I fire dager har jeg besøkt mange av byene i området. Jeg har snakket med palestinske og israelske politikere fra de fleste fløyer. Jeg har møtt lokale og internasjonale organisasjoner og observatører.

Hvilke inntrykk sitter jeg igjen med? Hva kan det internasjonale samfunnet og Norge gjøre?

På den ene siden har jeg et klarere bilde. Okkupasjonen er enda mer brutal enn jeg visste. Israel har total militær kontroll på Vestbredden, og det er utallige dokumenterte eksempler på overgrep fra de israelske styrkene. Som en tidligere kommandosoldat uttrykte det til meg: ”There is no nice way to occupy a country”.

Den ulovlige muren Israel bygger på palestinsk jord skiller palestinske familier fra hverandre og mennesker fra jobbene sine. Det bygges gradvis ut ulovlige bosetninger som spiser Israel inn på palestinsk territorium. Fra noen av disse foregår det omfattende trakassering – også i enkelte tilfeller drap – av palestinere. Israelske myndigheter gjør lite for å stoppe det. I palestinsk Øst-Jerusalem tvangsflyttes palestinere fra sine hjem og israelske bosettere flytter inn i de samme husene. Blokaden av Gaza skaper fattigdom og setter en stopper for sosiale utviklingen der.

Det foregår en systematisk segregering på Vestbredden. Det bygges egne veier for ulovlige bosettere som palestinerne ikke kan kjøre på. Det er veisperringer som skal hindre at palestinerne kommer seg rundt fritt. Det er forskjell på vannforsyningen til palestinere og israelere på Vestbredden. Det er liten tvil om at Israel systematisk forskjellsbehandler mennesker på bakgrunn av nasjonalitet.

De juridiske, politiske og økonomisk fakta jeg har referert over – bosetningen, muren, veiene, blokaden – er tungt dokumentert av FN, av internasjonale observatører og organisasjoner og av israelske uavhengige organisasjoner.

For eksempel: FN (UNWRA) dokumenterte 464 fiendtlige angrep fra ulovlige bosettere på palestinere  i 2009. Jeg så selv den norskledede observatørstyrken TIPH (Temporary International Presence in Hebron) i aksjon. De observerer, tar bilder og dokumenterer ulovligheter og overgrep i Hebron by.

Å kalle okkupasjonen brutal slik jeg gjør er en meningsytring. Men bruddene på internasjonal lov, bruddene på menneskerettigheter og blokaden av Gaza er ikke meningsytringer. Det er dokumenterte fakta, med mindre man ikke stoler på FN, internasjonale organisasjoner og observatørenheter som TIPH.

På den andre siden er det nyanser i denne konflikten som man må forstå og erkjenne for å kunne fylle ut bildet. Både israelere og palestinere har nasjonale historier som kan bidra til forklare hvorfor vi er der vi er i dag. Det har bodd arabere kalt palestinere i området i uminnelige tider. Så sent som i 1880 utgjorde de over 80% av befolkningen i området. Det har også bodd jøder i området i uminnelige tider, og jødene skriver sin nasjonale og religiøse historie tilbake til det samme området. Derfor må en rettferdig fred gi rom for at begge folk kan leve verdige og sikre liv der.

Jerusalem er en sentral by i jødedomen og kristendomen, men også i Islam. Et langt steinkast ovenfor klagemuren – jødenes viktigste helligdom – ligger Al Aqsa-moskeen, som er den tredje viktigste helligdommen i Islam. I lange perioder har ulike folkegrupper levd fredelig side ved side her. Palestinere og jøder bor spredt utover ulike strøk i byen. I dag kaller situasjonen likevel på en tostatsløsning. Ingen løsning kan finnes uten en deling av Jerusalem, og en sikring av religionsfriheten og alles tilgang til Gamlebyen.

Jeg er overbevist om at Norge har en rolle å spille i å skape fred. Men Norges rolle er ikke meglerens. Vi skal ha en lederrolle i arbeidet med at det internasjonale samfunnet setter makt bak kravene overfor Israel.

1. Vi skal fortsette å være en tung økonomisk aktør i Midtøsten. Norge leder den såkalte giverlandsgruppa, og har gjennom det en nøkkelrolle i å bygge opp den palestinske staten. Det foregår nå en interessant utvikling på Vestbredden med høy økonomisk vekst i fjor og en økonomisk plan med bred internasjonal støtte. Dette skaper utvikling og reduserer fattigdom, men det øker også sjansen for at palestinerne en dag kan erklære en egen stat.

2. Vi må ha kontakt med alle viktige politiske parter, også de vi er dypt uenige med. Få om noen regjeringer i den vestlige verden har kontakt med Hamas, det største partiet ved det siste valget i Palestina. De arabiske landene vil ikke sitte ved samme bord som Israels utenriksminister, Avigdor Libermann. Begge deler kan man forstå, men det bidrar ikke til fred. Den interne politiske splittelsen i landene er en del av problemet, og det finnes ingen løsning uten bred forankring. Alle seriøse politiske krefter i de to land må møtes med alvor, og konfronteres med sine meninger og handlinger. Norge må møte alle.

3. Vi må legge mer vekt på demokratispørsmål i regionen. Jeg er svært bekymret for anti-liberale strømninger på begge sider. Israels sterkeste kort har vært at de er et liberalt demokrati. Dette utfordres nå av klappjakt på fredsstemmer og forslag om å begrense finansieringen av frivillige organisasjoner. På palestinsk side foreligger rapporter om overgrep og vilkårlige fengslinger både på Gaza og Vestbredden. På Gaza er det Hamas som tar ut Fatah-folk, på Vestbredden brukes sikkerhetsstyrker til det motsatte.

4. Vi må være en aktiv pådriver for at verden setter makt bak kravene. For få år siden hadde vi med to regjeringer å gjøre som ville ha en tostatsløsning. Det er lite som tyder på at Israels regjering vil det nå. Vi er kommet dit at Israels okkupasjon må få konsekvenser. Det internasjonale samfunn må sette makt bak kravene sine, og vise Israel at det har en kostnad å bryte internasjonal lov.

– Vi må samle støtte for Norges politikk om ikke å handle våpen med Israel

– Vi må utfordre USA til å holde tilbake økonomisk og annen støtte til Israel

– Vi bør vurdere toll og restriksjoner på varer fra okkuperte område, samt vurdere andre smarte sanksjoner som rammer brudd på internasjonal lov.

– Vi må bygge en sterk internasjonal front mot blokaden av Gaza.

– Vi bør utvide vårt eget etiske regelverk for pensjonsfondet (f.eks til statsobligasjoner), og argumentere for slike regelverk internasjonalt.

Dette er ikke noen boikott av Israel, men smarte sanksjoner målrettet mot brudd på internasjonal lov.

Norge er ikke nøytrale, vi er en politisk aktør som tar stilling. Vi støtter FNs resolusjoner som kritiserer okkupasjonen og byggingen av muren. Det som mangler er at dette ikke bare blir ord, men handling.

11 tanker på “Makt bak kravene

 1. Tilbaketråkk: Bård Vegar Solhjell sin blogg » Blog Archive » Makt bak kravene

 2. Flott at du tar til orde for uttrekk av investeringer i Israel og våpenboikott. Her er forslag på andre smarte sanksjoner:

  – skrinlegge UDs tilrettelegging for norsk-israelsk handelssamarbeid (ikke forby handel, men skrinlegge tilrettelegging)
  – jobbe for forbrukerboikott
  – fjerne skattefridrag og andre fordeler for økonomisk støtte til bosetterorganisasjoner
  – skjerpe toll og restriksjoner for alle israelske varer (så og si umulig å separere Israels bosetterøkonomi fra resten av økonomien, og det er statens politikk som er hovedproblemet – altså bør man kjøre presset over hele fjøla)

  Lik

 3. Igjen:

  Det er 17 land i den arabiske liga. Du FORSTÅR at:

  – INGEN av dem ønsker å sitte ved samme forhandlingsbord som Isral
  – INGEN av dem anerkjenner jøder som en forfulgt folkegruppe
  – MANGE av dem ønsker å utrydde både Israel og jødene
  – INGEN av dem tillater jøder å bo fritt i noen av de 17 landene

  Det jeg sliter med å forstå, er at du ikke forstår NOE av dette ? Når skal SV ta for seg noen av de arabiske statene og stille krav der…? Ja – jeg vet dere gjerne ville stilt krav til Saudi-Arabia eller Kuwait, men dette er ene og alene fordi de er USA vennlige…

  Denne problemstillingen ønsker ikke SV å gå inn i. Dere velger konsekvent den enkle veien ut, og legger ansvaret for en løsning på Israel alene. Dette er dobbeltmoral så det holder !

  Rogalending

  Lik

 4. Israeli government urged not to jail nuclear whistleblower again
  12 May 2010
  Amnesty International today urged the Israeli government not to imprison nuclear whistleblower Mordechai Vanunu, who is facing a return to jail within days.

  The Israeli Supreme Court ruled on 11 May that Vanunu, who served 18 years in prison for revealing information about Israel’s nuclear programme, must serve a further three months for meeting a foreign national, a violation of the restrictions imposed on him by the military since his release.

  “If Mordechai Vanunu is imprisoned again, Amnesty International will declare him to be a prisoner of conscience and call for his immediate and unconditional release,” said Philip Luther, Amnesty International’s Deputy Director for the Middle East and North Africa.
  http://www.amnesty.org/en/for-media/press-release

  Lik

 5. Israel okkuperer ikke noen stat ved navn Palestina ganske enkelt fordi den ikke fins.

  Det fins noe som hete Palestinske områder, de har status som selvstyreområder. Selvstyreområder er en del av en stat(Israel).

  Det har ikke vært noe valg i Palestina, men det har vært valg i de palestinske selvstyreområdene.

  Israel har trukket seg ut av 65 % av "vestbredden".

  FN har pålagt Israel og administrer de omstridte områdene til konflikten er løst. Israel har delegert administrasjonen videre til PA(selvstyremyndighetene).

  Lik

 6. Hva som skjedde da israelske spesialsoldater firte seg ned på dekket av det tyrkiske skipet, er ikke kjent i detalj. Noe gikk galt. Aktivistene hevder at soldatene begynte å skyte på sovende mennesker. Det høres helt usannsynlig ut. Disse soldatene har langvarig trening. De skyter ikke hvis de ikke må. Men de kan selvsagt ha mistet kontroll over situasjonen.

  Første bud: det påligger medier, kommentatorer og politikere et stort ansvar om ikke å uttale seg skråsikkert før man vet mer. Det går an å ta forbehold, og ha ulike scenarier for øye. Den eller de som siterer aktivistene som bona fide-kilder, uten forbehold, og bygger videre på det som fakta, vet hva de gjør.

  På dette skipet finnes mennesker som deltar i krig, propagandakrigen, og de vil benytte ethvert middel for å nå sine mål.

  Vi forventer at mediene vil problematisere og granske: hvem er menneskene om bord? Jeg vil tro det er alt fra overbevist Palestina-venner til hardbarkede islamister som ikke skyr noe middel for å nå sine mål, også om det betyr å ofre menneskeliv. Slik har denne konflikten vært lenge. Den som fremstiller det som fredsæle aktivister snakker mot bedre vitende.

  Rundt denne hendelsen, som hele konflikten, ligger flere "ringer" av aktører, og alle slåss om å vinne verdensopinionen. Det er viktig å få frem hvor mange aktører som deltar, og hva deres motiver er. At feks. Egypt deltar i blokaden av Gaza er noe som sjelden kommer frem. Det fremstilles utelukkende som et israelsk ansvar.

  Palestina-konflikten har også trukket FN inn som aktør. UNRWA er blitt en del av konflikten gjennom sin tilstedeværelse i Gaza. Det er UNRWA som før Gaza-boerne. Det skjer på Hamas sine premisser. FN har måttet tilpasse seg utviklingen og den har gått i islamistisk retning. UNRWA er blitt en del av det palestinske samfunn. Dermed risikerer FN å komme i motsetning til Israel, å havne i motstanderens leir. Denne spenningen i forhold til Israel er noe som går igjen, også i Libanon. FN-styrken der har gjort lite eller ingenting for å stanse Hizbollahs gjenoppbygging av den militære infrastrukturen og våpensmuglingen fra Syria.

  Dette er et viktig element, for FN er passiv tilskuer til islamistenes spill, både i Libanon og Gaza. Når det samme FN preges mer og mer av Israels fiender, gjør dette noe med Israels forhold til FN. De muslimske landene dominerer FNs Menneskerettsråd, som de bruker uten blygsel til å hamre løs på Israel.

  De sikkerhetstrusler Israel står overfor blir ikke fremstilt i hele sin bredde. Det er en grunn til at Israel oppfører seg som de gjør.

  Det nye og viktige leddet i kampanjen mot Israel er denne mangel på gjengivelse av det israelske virkelighetsbildet. Det som fremstilles en en karikatur.

  Dette er en ny utvikling: forsøket på å bruke menneskerettigheten og dets juridiske rammeverk mot Israel. Ingen slike fremstøt blir brukt mot de andre landene i regionen for deres massive brudd på menneskerettighetene. Interessen for etterforskningen av attentatet på Rafik Hariri er minimal.

  Denne utviklingen gir grunn til stor bekymring, og gjør det informative arbeidet for å forklare Israels stilling uhyre viktig.

  Konflikten mellom Israel og palestinerne er fastlåst. I økende grad har Israel fått skylden. Det er et stort ansvar å påta seg, men vi ser at europeiske politikere og akademikere lar seg friste til å velge den lettvinte forklaringen. De vil i økende grad ta hensyn til kravene fra nye velgergrupper, dvs. det voksende antall muslimer i Europa.

  Kombinasjonen av disse faktorene lover ikke godt for Israel. På den annen side: stadig flere europeere vil oppdage at Israel og de har samme fiende. Det er en innsikt som er uvelkommen for medier og den styrende eliten. Det gjør deres situasjon utlålelig. Plutselig er det de som kan bli sittende med svarteper.

  Men det er virkelighetens hårda bud. I et slikt perspektiv er ikke Israels situasjon så prekær som den kan se ut. Europa og Israel står for det samme og kjemper den samme kampen.
  http://www.document.no

  Lik

 7. Jeg klarer ikke å forstå ut i fra innlegget ditt hva slags makt du snakker om? Hva slags makt kan vi egentlig sette bak kravene utenom millitær makt? Et land som har blitt forfulgt i århundre vil ikke la seg diktere nå som de endlig har blitt sterke. "Makt bak krava" som du snakker om er egentlig bare tomme ord når du vet at all verdens tiltak mot sterke stater ikke fører frem.

  Lik

 8. Eg må få spørre Bård, hvor har ein det ifrå at Jerusalem og Al Aqsa moskeen er den 3 største helligdommen i Islam? Ja eg veit at dei seier at Muhammed reiste til Allah i frå der, men det stemmer ikkje all forskning viser dette. Muhammed har aldri våre i Jerusalem som all annen forskning viser. Det 3 er at muslimene avviser dette fordi INGEN absolutt INGEN har lov å forske på Koranen.

  Så må eg få spørre som Rogalending her gjorde tidligere, når skal SV stille krav til resten av landene i midtøsten?

  Lik

 9. Når Bård Vegar skal du og dine kamerater i partiet ta inn over deg følgende faktorer?

  – Israel er omgitt av flere fiender, som vil utslette landet.
  – det regner tusenvis av raketter inn over landet – flere byer har konstant beredskap mot rakettangrep. Når skal du og dine besøke disse byene?
  – Israel har som eneste land i regionen en velfungerende rettsstat, med ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet – hvordan kan dere lukke øynene for dette og samtidig stille dere i samme bås som Hamas, Iran etc.?
  – Israel sysselsetter mange "palestinere"
  – Israel makter å skape utvikling i en meget ugjestmildt region
  – når ble det ok å bruke barn som menneskelige skjold i en krigssituasjon?
  – når ble det ok å bevisst lagre våpen og terrorister i en religiøs bygning i en krigssituasjon?
  – hva skjer med de mangfoldige milliardene som går inn i de palestinsk-styrede områdene hvert år? Har du og dine evne til å følge opp og unngå korrupsjon? Hvor mange milliarder hadde Y Arafat på bok da han døde?

  Lik

 10. Tilbaketråkk: Love & Relationships: Operation Communication | Educated Latina | Budget Honeymoon Destinations

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s