Rente og nedbetalingstid

Det spennende med lånekalkulatoren er at du raskt kan se at jo lavere rente jo mindre rente betaler du per år. Dette er ganske opplagt. Samtidig kan du se at jo kortere nedbetalingstid jo mer betaler du i avdrag per år. Dette er også ganske opplagt. Det viktige med dette ganske opplagte er at jo lavere rente gir deg muligheten til kortere nedbetalingstid, mens høyere rente tvinger deg til lengre nedbetalingstid.

På denne måten er det viktig at du finner en lav rente slik at du også kan betale ned lånet raskere. Får du en høy rente tvinges du til å bruke lengre tid som igjen tvinger deg til å betale mer penger på lånet for å bli kvitt lånet. På denne måten må du få ned renten. Klarer du ikke på egen hånd å få renten ned til akseptable nivåer kan du få hjelp. Hjelpen kommer i å bruke en side som er en god formidler av lån. En slik formidler er Loans. Når du ikke klarer å få ned renten hos dem heller så kan du be et solid familiemedlem eller venn om å søke på lånet sammen med deg. Gjør du det faller nok renten litt. Bruk den hjelpen du har rundt deg og søk på lån nå.

Billig forbrukslån